Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Ke každé objednávce dárek zdarma!!!!

pro více info proklikni ikonu dárku.

 

NÁŠ DOPRAVCE:
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.glmobile.cz, provozovaném podnikající fyzickou osobou, Gabriela Lažková, Okružní 1856 , 739 34  Šenov, okr. Ostrava, Česká republika, IČO: 04512367, zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostrava dne 26. 10. 2015 pod sp. zn. S-SMO/024306/16/ŽÚ (dále také jako „prodávající“). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy vzniklé při nákupu zboží v internetovém obchodě www.glmobile.cz, upravené těmito obchodními podmínkami, spadají do režimu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v případě, že je kupující spotřebitel, rovněž do režimu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Úplné informace o prodávajícím naleznete v sekci "Kontakty".

I. Vymezení některých pojmů

Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Spotřebitel má nárok na 2 letou záruční dobu, která běží od data převzetí prodané věci.

Na dárky zdarma se obecně nevztahuje zákonná záruka.

Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel. Podnikatel nakupuje výrobky či užívá služby v souvislosti se svým podnikáním, tyto výrobky a služby užívá při svém podnikání či nakupuje výrobky a služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je to osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní podnikatelskou činností, je zapsaná v obchodním rejstříku či má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. Kupující, který uvede při uzavírání kupní smlouvy svou firmu či – pokud firmu nemá – své jméno a případné dodatky a identifikační číslo (IČ), je považován za podnikatele. V takovém případě se na něj nevztahují některá opatření pro ochranu spotřebitele (např. vyřešení reklamace ve lhůtě 30 dnů, právo na vrácení zboží při uzavření kupní smlouvy „na dálku” do 14 dnů bez udání důvodu, právo na výměnu v 6 měsíční lhůtě apod.). Podnikatel má nárok na 1 letou záruční dobu, která běží od data převzetí prodané věci. V rámci subjektu podnikatele lze zakoupit v sekci "Prodloužená záruka IČ, DIČ" produkt - balíček, který taxativně stanovenou 1 letou záruční dobu prodlužuje o dalších 12 měsíců. Balíček "Prodloužená záruka" musí vždy korespondovat s cenou výrobku, pro který je zakoupen (detailně popsáno v sekundárním názvu produktu - Prodloužená záruka). Veškerá práva a povinosti tohoto konkrétního subjektu zůstávají i při zakoupení tohoto balíčku nezměněna.

Kupní smlouva je vzájemným závazkem prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží kupujícího za toto dodané zboží zaplatit sjednanou cenu. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Odesláním objednávky nabízeného zboží potvrzuje kupující přijetí nabídky prodávajícího.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Vzhledem k poptávce mobilních telefonů (dále také „MT“) i s přihlédnutím na legislativní ohledy nabízíme jak českou distribuci, tak i distribuci EU*.

*V případě původu MT z EU může dojit ve výjimečných případech během aktualizace FW-SW k nekorektnímu zobrazení české znakové sady. Pro tento důvod, prodejce nedoporučuje využívat uživatelský UpGr SW-FW.  Dojde-li nicméně ze strany uživatele k tomuto stavu, prodejce je ochoten v zákonné záruční době takto poškozený přístroj přijmout k eventuální bezplatné nápravě.

II. Informace o uzavřené smlouvě

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

V případě poskytnutí nepřesných informací týkajících se nabízeného zboží, nebo v případě dodání jiného druhu zboží, než si kupující objednal, je kupující povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu, aby mohlo dojít ze strany prodávajícího k nápravě v co nejkratším možném termínu.

III. Ceny zboží, jeho dodání, převzetí a způsob platby

Na internetových stránkách našeho obchodu jsou uváděny celkové konečné ceny. K uváděné ceně se přičítají pouze náklady na dopravu zboží uvedené v tomto bodě. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu (např. vlivem administrativní chyby). V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

Zboží dodáváme výhradně prostřednictvím České pošty a to jak službou Balík do ruky, tak také službou Balík na poštu.

Vaše objednávka se stává závaznou po jejím oboustranném potvrzení e-mailem, písemně poštou nebo telefonicky!

Prodávající nabízí pouze výrobky v originálních provedeních od výrobce. Kupující není oprávněn dodatky nebo odchylkami požadovat po prodávajícím dodání výrobku v jiné, než výrobcem dodávané specifikaci.

Potvrzení objednávky je automaticky generováno, proto v případě, že se cena uvedená na objednávce liší od ceny aktuální, budete telefonicky kontaktováni naším pracovníkem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky. Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu. Jestliže kupující odmítne zvýšení kupní ceny, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky.

Prodávající je dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu škody, tedy celkových vzniklých nákladů spojených se zabalením, odesláním, uskladněním, případně vrácením zásilky zpět prodávajícímu, a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy na základě této skutečnosti okamžitě odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Dodací doba:

Zboží, které je skladem (dostupnost skladem) expedujeme nejčastěji téhož dne, nejpozději následujícího dne od přijetí objednávky. Zboží, které není skladem: (skladem u dodavatele 2-9 dní) - expedujeme zpravidla do 2-9 pracovních dnů od přijetí objednávky, u dostupnosti (do 3 dnů) expedujeme zboží zpravidla max. do 3-4 pracovních dní. U dostupnosti na dotaz je třeba telefonicky, případně e-mailem kontaktovat prodávajícího k upřesnění doby dodání. V případě, že z nějakého důvodu dojde ke změně dostupnosti konkrétního zboží v době uzavření předmětné objednávky (poptávka převýší skladovou dostupnost, zboží bude v dané chvíli již nedostupné apod.), bude o této skutečnosti kupující ze strany prodávájícího obratem telefonicky informován a bude dohodnut další postup. Pokud by ve výjimečných případech nebylo možné výše uvedené termíny dodržet, budeme Vás kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. Využíváme kurýrní služby výhradně České pošty. Podrobný ceník dopravného viz sekce Doprava:

Cenu zboží lze uhradit následujícími způsoby:

 • Dobírkou (více viz v sekci doprava)
 • Platba předem na účet společnosti (v rámci osobního odběru vyžadujeme vždy tento druh platby)
 • Využití splátkového prodeje (viz. podmínky nákupu na splátky ESSOX umístěné v sekci Splátkový prodej v záhlaví webu)

Prodávající splnil svou povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží okamžikem předání věci dopravci. Tímto okamžikem také přechází na kupujícího nebezpečí škody. Kupující je tedy povinen co nejdříve po převzetí zboží (nejlépe ihned po dodání dopravcem) zkontrolovat, není-li viditelně poškozeno či zda nevykazuje jinou vadu. Pokud je zásilka poškozena, nepřevezme ji a neprodleně kontaktuje prodejce. Bude-li zásilka poškozena a kupující poškození zjistí až po jejím otevření - rozbalení, musí neprodleně hlásit tuto skutečnost dopravci i prodejci, který celou věc prošetří a s kupujícím dohodne další postup.

 • Česká pošta:  nutno oznámit osobně na jakékoli pobočce České pošty max. do 2 pracovních dnů a oznámit, že nechcete řešit VY jako zákazník, ale ať Česká pošta řeší danou reklamaci přímo s odesílatelem, v tomto případě je nutné sebou vzít i obal předmětné zásilky! Poté v této souvislosti neprodleně informovat NÁS/prodejce.

Při uzavření objednávky u zboží ze sekce mobilních telefonů a tabletů, které není skladem (např. skladem u dodavatele apod.) a jejíž celková nominální hodnota přesáhne částku 12.000,- Kč požaduje prodávající vždy zadávat platbu předem na účet společnosti, jiný způsob platby (např. dobírka) není v tomto případě možný (tato podmínka se netýká nákupu formou splátkového prodeje nebo rozhodnutím prodejce v konkrétním případě). Rovněž si prodávající klade za podmínku zadávat platbu předem na účet společnosti u produktů ze sekce mobilních telefonů a tabletů, u kterých je tato skutečnost vyjádřena v jejich sekundárním názvu tímto způsobem:  (u tohoto produktu je vyžadována platba pouze předem na účet). Jedná se o specifické produkty, které sice nedosahují tak vysoké ceny, ale jsou z nějakého důvodu méně žádaným sortimentem na trhu (různé speciální edice, specifické barvy apod.). Tato podmínka rovněž není uplatněna při nákupu formou splátkového prodeje. V případě, že ze strany kupujícího dojde i přes toto upozornění k uzavření objednávky  s jiným druhem platby, bude  ze strany prodávájícího neprodleně o této skutečnosti telefonicky, případně e-mailem vyrozuměn a následně bude provedena změna způsobu platby na požadované. Změnu provede administrativní pracovník prodávajícího a tato již aktualizovaná objednávka bude automaticky zaslána kupujicímu informačním e-mailem. V případě, že nebude kupující s tímto druhem platby souhlasit, bude ze strany prodávajícího provedeno storno předmětné objednávky.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Pokud je kupující spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu na zvláštním formuláři, který je přílohou v sekci Reklamace. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající je poté povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem. Jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil. Prodávající však není povinen vracet všechny peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal. Náklady na navrácení zboží jsou na straně kupujícího.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství (příp. dárků), s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně nepoškozeného originálního obalu, tedy ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Doporučujeme vracené zboží dobře zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy! Prosíme, uvádět zboží pokud možno do původního stavu, předejde se tím k možnému snížení vrácení plné výše kupní ceny o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží bylo zakoupeno v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ a firmy či jména a dodatku na nákupním dokladu), má právo na odstoupení od smlouvy pouze v případě, že je vadné plnění ze strany prodávajícího podstatným porušením kupní smlouvy. Za podstatné porušení kupní smlouvy je považována situace, kdy zboží není schopno vůbec plnit svou funkci, tzn. nové zboží je neopravitelné či je dodáno zboží, které zcela zjevně neodpovídá objednávce.

Pro dodržení lhůty k odstoupení od smlouvy je rozhodující, kdy je doručeno odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Doručením se rozumí i informace, že chce spotřebitel od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení se zbožím. Po obdržení odstoupení začíná běžet lhůta 14 dnů k navrácení zboží prodávajícímu, ve které je kupující povinen vrátit prodávajícímu dodané zboží. Do okamžiku vrácení zboží nemá prodávající povinnost vrátit kupujícímu poskytnuté plnění ze smlouvy, od níž bylo odstoupeno.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta pro odstoupení v den pracovního klidu (víkend, svátek), prodlužuje se lhůta na nejbližší pracovní den.

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak prodávající má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou v konkrétních případech dosáhnout i plné ceny zboží. Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V případech, kdy dojde z výše uvedených důvodů ke snížení ceny předmětného zboží bude zaslaná částka ponížena o tyto vzniklé náklady spojené s uvedením zboží zpět do původního stavu.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Podnikající fyzická osoba Gabriela Lažková, se sídlem Okružní 1856, 739 34  Šenov, okr. Ostrava, IČ: 04512367, zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostrava dne 26. 10. 2015 pod sp. zn. S-SMO/024306/16/ŽÚ (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno podnikající fyzickou osobou Gabrielou Lažkovou, IČ: 04512367, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@glmobile.cz.

 6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.glmobile.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

   • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
   • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

Obchodní podmínky platné od 1. 12. 2015 - 24. 5. 2018 ke stažení ZDE